Małżeństwo

nformacja
dla pragnących zawrzeć związek małżeński

Sakramentu małżeństwa udzielają sobie narzeczeni nawzajem, ksiądz jest urzędowym świadkiem potwierdzającym i błogosławiącym zawarcie związku małżeńskiego.
1. Warunkiem zawarcia małżeństwa jest ukończenie zarówno przez narzeczonego jak i przez narzeczoną 18 lat. Młodsi muszą uzyskać stosowną zgodę sądu i Kurii biskupiej.
2. Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński winni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem. 
3. Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć:
• aktualne świadectwa chrztu świętego tzn. nie starsze niż trzy miesiące. Świadectwo winno zawierać adnotację o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
• Zaświadczenie o ukończeniu lub przynajmniej o uczęszczaniu na kurs przedmałżeński.
4. Na pierwszym spotkaniu sporządzony zostanie protokół przedślubny.
5. Zostanie jednocześnie dokonany wpis do księgi zapowiedzi i wydana prośba o wygłoszenie takowych w parafii strony będącej (o ile jest taka) spoza naszej parafii.
6. Po podpisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić do I przedślubnej spowiedzi. O tym że jest to spowiedź przedślubna należy powiadomić spowiednika na początku spowiedzi.
7. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii strony nie pochodzącej z naszej parafii należy odebrać świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach i dostarczyć go do naszej kancelarii.
8. W tygodniu poprzedzającym ślub należy zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu. Dobrze jest wtedy przybyć ze świadkami.
9. Małżeństwa mogą być zawierane w każdą sobotę miesiąca oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych. Tradycyjnie ślubów nie udziela się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.
10. W niedługim czasie przed ślubem należy przystąpić do II przedślubnej spowiedzi, tak aby w czasie ślubu być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Świętą.
11. Tuż przed ślubem świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki potwierdzające odbycie dwóch przedślubnych spowiedzi przez narzeczonych.
12. Świadkiem ślubu może być ten kto ukończył 18 lat i ma zdolność czynności prawnych.
13. Dobrze jest aby świadkowie byli w stanie łaski uświęcającej i w czasie ślubu przyjęli Komunię w intencji młodych.
14. Fotograf i/lub filmujący winni zgłosić się przed ślubem do księdza błogosławiącego związek w celu ustalenia zasad i możliwości filmowania i fotografowania.
15. Osoby zawierające małżeństwo konkordatowe winny dostarczyć dokument: „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie wydawane jest z sześciomiesięcznym terminem ważności. Zaświadczenie to można uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
16. Osoby pragnące uzyskać egzemplarz "Zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego" winny to zgłosić w kancelarii najpóźniej w dniu ślubu.
16. Osoby po zawarciu kontraktu cywilnego winny dostarczyć świadectwo tego faktu.
17. Osoba zawierająca związek z osobą innego wyznania winna - poprzez parafię - uzyskać stosowną dyspensę z Kurii. Osoba innego wyznania musi podpisać oświadczenie, że nie będzie utrudniała wyznawania wiary katolickiej i nie będzie przeszkadzała w katolickim wychowaniu dzieci.
18. Po zawarciu związku małżeńskiego z kancelarii parafialnej zostanie wysłane zawiadomienie o powyższym fakcie do Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku małżeństw konkordatowych) oraz do parafii chrztu świętego. Stąd we wszystkich następnych świadectwach chrztu świętego będzie umieszczana adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego.
19. Gdy związek małżeński chcą zawrzeć wdowcy należy do kancelarii parafialnej dostarczyć świadectwo zgonu małżonka.
20. Osoby z naszej parafii, pragnące zawrzeć związek małżeński w innym kościele muszą uzyskać licencję lub zgodę proboszcza na załatwienie formalności w innej parafii.
21. Narzeczeni mając ustaloną datę i godzinę ślubu kontaktują się z organistą i kościelnym w celu umówienia się co do asystowania przy ich ślubie (opłaty związane z wykonywaniem przez nich posługi reguluje się bezpośrednio z organistą i kościelnym)

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
116 0.12839007377625