Patron

św. Łucja Dziewica i Męczennica

Św. Łucja, czyli Łucja z Syrakuz, przyszła na świat ok. 281 w sycylijskich Syrakuzach. Pochodziła z rodziny bardzo dobrze sytuowanej. Budziła w swych rodzicach wielkie nadzieje. Szykowano ją do równie dobrego zamążpójścia, w związku z tym już w swych wczesnych młodzieńczych latach została skojarzona z synem państwa sytuowanego równie dobrze, jak rodzice Łucji. Miało się wkrótce okazać, że Łucji los pisany jest w duchu religijnego poświęcenia. Tymczasem, zanim to nastąpiło, Łucja dorastała. Pewnego razu podjęła się wędrówki do grobu św. Agaty. Okazało się to nagle przełomowe — Łucja miała widzenie, które przedstawiło jej własny jej żywot w barwach cokolwiek kontrastowych. Obudziła się w niej chęć złożenia ze swego życia swoistej ofiary, chęć ponadto wielka i przemożna, dotycząca świętości. W ten sposób powróciła do Syrakuz. Miała wówczas według źródeł rozdać majątek biednym i przyjąć śluby czystości, natomiast dokonać żywota w sposób tragiczny, a mianowicie mowa w pismach o ścięciu Łucji mieczem w wieku jej 23 lat. Tymczasem ubiegamy nieco fakty. Zanim to dokonała żywota, Łucja w związku ze swym poświęceniem miała paść ofiarą barbarzyńskiego prześladowania. W źródłach mowa o chęci pohańbienia Łucki przez jurnych mężczyzn, którzy na różne sposoby nakłaniali kobietę do nierządu. Mowa też o próbie spalenia Łucji na stosie, lecz także istnieje wzmianka o tym, że ogień nie chciał jej strawić. Została postawiona przed sądem, który to dopiero zarządził ścięcie mieczem. Okazało się, że ta kara również nie była dość efektywna – Łucja miała według podań nawet to przeżyć. W źródłach mowa o niezwykle istotnej sprawie, a dotyczącej moralności – Łucja podjęła dyskusję z sędzią, który zarządzał sprawami egzekucyjnymi. Wyłożyła tam naukę moralną dotyczącą jej intencji i motywów działania. Wielu chcących podjąć życie konsekrowane jest zachęcanych do podjęcia lektury w tym zakresie, ponieważ opisy dialogów są pięknym wizerunkiem Świętej. Efekt jednak był taki, że Łucja straciła w końcu życie na skutek rozmaitych praktyk egzekucyjnych, lecz prawdziwym dramatem dla śledzących jej losy był brak informacji dotyczący miejsca jej pochówku. Grób opatrzony jej imieniem odnaleziono w Syrakuzach dopiero w roku 1894. Miejscem, gdzie odkrycie się dokonało, był cmentarz św. Jana. Zadecydowano wówczas by grób ten przenieść do Wenecji.

Święta Łucja pojawiła się jako postać adorowana w czasach św. Grzegorza Wielkiego. Została patronem Szwecji i Toledo. Wiele dyskusji zdążyło się odbyć w łonie Kościoła. Do żywota św. Łucji niejednokrotnie powracano na plenum watykańskich dyskusji. Została zatem kimś wyjątkowym dla wielu chcących dotknąć świętości pod wezwaniem specjalnych wyrzeczeń. Św. Łucja to w końcu patronka szwaczek, tkaczy, ociemniałych, rolników, krawców. Szczególne miejsce zajmuje jednak jej patronat nad chorymi cierpiącymi na zaburzenia widzenia. Uważa się, że modlitwy skierowane do św. Łucji są bardzo skuteczne.